Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Τι είπε η βροντή

When I count, there are only you and I together
[…]
–But who is that on the other side of you?
T.S. Eliot, Waste Land

Όταν λείπεις, αστράφτω
Όταν σε βλέπω, βρέχεις

Τι είμαστε;


(Αστραπές δε φοβάται)
Γιατί;


Όταν σε βλέπω
Τι είμαστε;


(Είναι σύννεφο)
Γιατί;


Αστραπές δε φοβάσαι
Όταν λείπεις;

Τι είμαστε;


Είσαι
       
       Σύννεφο

                   Βρέχεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου